Konzultačné pracovisko Snina

Konzultačného pracoviska sa nachádza v budove Mestského úradu v Snine

Adresa:
Strojárska 2060/95 Snina, 06901 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Humenné
Lipová 1
P.O.Box 32
066 01 Humenné

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

18.01.2024 (štvrtok)

15.02.2024 (štvrtok)

14.03.2024 (štvrtok)

18.04.2024 (štvrtok)

16.05.2024 (štvrtok)

13.06.2024 (štvrtok)

18.07.2024 (štvrtok)

15.08.2024 (štvrtok)

12.09.2024 (štvrtok)

10.10.2024 (štvrtok)

14.11.2024 (štvrtok)

12.12.2024 (štvrtok)

 

 vždy v čase od 08:30 hod do 14:30 hod.

v budove Mestského úradu Snina

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.