Konzultačné pracovisko Senica

Centrum právnej pomoci

Mestský úrad Senica

Adresa:
Štefánikova 1408/56 Senica, 90525 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Trnava
Pekárska 11
P.O.Box 11
917 01 Trnava

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

utorok 14.05.2024 - čase od 8:30 do 14.30 hod.

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Žiadosti na osobný bankrot je možné odovzdať v čase od 8:30 do 10:30 hod. - nie je potrebné vopred sa objednať na odovzdanie žiadosti.

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.