Konzultačné pracovisko Ilava

Centrum právnej pomoci

Okresný úrad Ilava

Adresa:
Mierové námestie 18 Ilava, 01901 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Trenčín
Gen. M. R. Štefánika 20
P.O.Box 504
911 01 Trenčín

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

11.01.2024 (štvrtok): 8:00-15:00

25.01.2024 (štvrtok): 8:00-15:00

08.02.2024 (štvrtok): 8:00-15:00

22.02.2024 (štvrtok): 8:00-15:00

07.03.2024 (štvrtok): 8:00-15:00

21.03.2024 (štvrtok): 8:00-15:00

04.04.2024 (štvrtok): 8:00-15:00

18.04.2024 (štvrtok): 8:00-15:00

09.05.2024 (štvrtok): 8:00-15:00

23.05.2024 (štvrtok): 8:00-15:00

06.06.2024 (štvrtok): 8:00-15:00

20.06.2024 (štvrtok): 8:00-15:00

 

Pre bližšie informácie zavolajte prosím na

tel. č. 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

 

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.