Konzultačné pracovisko Bardejov

Okresný úrad Bardejov

Adresa:
Dlhý rad 16 Bardejov, 08501 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Svidník
Sov. Hrdinov 102
P.O.Box 52
089 01 Svidník

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

09.01.2024 (utorok)

23.01.2024 (utorok)

06.02.2024 (utorok)

20.02.2024 (utorok)

05.03.2024 (utorok)

19.03.2024 (utorok)

09.04.2024 (utorok)

23.04.2024 (utorok)

07.05.2024 (utorok)

21.05.2024 (utorok)

04.06.2024 (utorok)

18.06.2024 (utorok)

 

vždy v čase od 08:30 do 14:30

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.