Konzultačné pracovisko Trebišov

Centrum právnej pomoci

Okresný úrad Trebišov

Adresa:
M. R. Štefánika 184 Trebišov, 075 01 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Košice
Murgašova 3
P.O. BOX A-11
040 41 Košice

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú: 

09.01.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

23.01.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

06.02.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

20.02.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

05.03.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

19.03.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

09.04.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

23.04.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

14.05.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

28.05.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

11.06.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

25.06.2024 (utorok) v čase od 9:00 - 14:00

 

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.