Konzultačné pracovisko Spišská Nová Ves

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Námestie SNP 2 Spišská Nová Ves, 05201 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Košice
Murgašova 3
P.O. BOX A‐11
040 41 Košice

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

20.12.2023 (streda)  v čase od 9:00 - 14:30

11.01.2024 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

25.01.2024 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

08.02.2024 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

22.02.2024 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

07.03.2024 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

21.03.2024 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

11.04.2024 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

25.04.2024 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

16.05.2024 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

30.05.2024 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

13.06.2024 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

27.06.2024 (štvrtok) v čase od 9:00 - 14:30

 

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné vopred sa objednať!

Pre bližšie informácie a objednanie zavolajte prosím 0650 105 100.

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.