Konzultačné pracovisko Michalovce

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Námestie osloboditeľov 81 Michalovce, 07101 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Humenné
Lipová 1
P.O.Box 32
066 01 Humenné

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

11.1.2024 / 25.1.2024  (štvrtok)

8.2.2024 / 22.2.2024 (štvrtok)

7.3.2024 / 21.3.2024 (štvrtok)

11.4.2024 / 25.4.2024 (štvrtok)

9.5.2024 / 23.5.2024 (štvrtok)

6.6.2024 / 20.6.2024 (štvrtok)

11.7.2024 / 25.7.2024 (štvrtok)

8.8.2024 / 22.8.2024 (štvrtok)

5.9.2024 / 19.9.2024 (štvrtok)

3.10.2024 / 17.10.2024 (štvrtok)

7.11.2024 / 21.11.2024 (štvrtok)

5.12.2024 / 19.12.2024 (štvrtok)

vždy v čase od 08:30 do 14:00

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.