24. august 2022

Zvažujete osobný bankrot? Neviete si vybrať medzi konkurzom a splátkovým kalendárom?

Osobný bankrot je konanie o oddlžení fyzickej osoby, ktoré je možné absolvovať v dvoch formách, a to vo forme konkurzu alebo splátkového kalendáru. Obe konania sa líšia v postupoch, v zastúpení, v povinnosti uhradiť veriteľom časť dlžných súm, ako aj napr....