Hľadáte si prácu ktorá má zmysel v Bratislave?

Hľadáme právničku alebo právnika na našu centrálu.
Pracovať budete v dynamickom tíme a vaša práca bude mať zmysel.

Vašou náplňou práce môže byť:

 • vypracúvanie znenia zmlúv, ako aj vyjadrení a stanovísk k zmluvám, v ktorých je centrum jednou zo zmluvných strán
 • spolupráca pri tvorbe legislatívnych opatrení
 • zastupovanie zamestnávateľa na rokovaniach v prípadných sporoch so zmluvnými stranami centra v konaní pred súdmi, ako aj v rámci mimosúdneho konania pri rokovaniach s protistranou, pripravovanie prípadných vyjadrení a stanovísk
 • spracúvanie podkladov a príprava návrhov vyjadrení riaditeľa centra v konaniach o predbežnom prerokovaní nároku na náhradu škody vrátane úkonov v súdnom konaní
 • príprava a posudzovanie návrhov vnútorných predpisov z hľadiska ich súladu s platnými právnymi predpismi
 • podpora pri realizovaní verejného obstarávania
 • plnenie ďalších aktuálnych úloh na základe pokynov zamestnávateľa, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou zamestnávateľa

Naše požiadavky a výberové kritériá:

 • právnické vzdelanie – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • prax v odbore výhodou
 • ovládanie PC na užívateľskej úrovni, komunikačné zručnosti
 • vodičské oprávnenie
 • samostatnosť, bezúhonnosť, analytické myslenie a sociálna empatia
 • znalosť cudzích jazykov výhodou (preferenčne anglický)
 • ovládanie štátneho jazyka

Termín na zaslanie žiadosti spolu s motivačným listom a životopisom je 13. 12. 2022 poštou alebo na email vyber@centrumpravnejpomoci.sk.

Ponúkame vám mzdu od 1 300 €.

Predpokladaný dátum výberového konania 15.12.2022, predpokladaný dátum nástupu do pracovného pomeru je 01.01.2023.

Viac informácií ako aj spôsob prihlásenia sa do výberoveho konania nájdete v popise pracovných ponúk. 

 Call to action