Dnes sme sa na pôde Centra právnej pomoci stretli s verejným ochrancom práv Róbertom Dobrovodským. Témou stretnutia bola spolupráca Centra a kancelárie ombudsmana. Pán Dobrovodský prejavil záujem o prehĺbenie spolupráce, čo nás v Centre veľmi teší.

Zároveň, k otázkam riaditeľky Centra Anny Peťovskej sa pochvalne vyjadril k činnosti Centra, opierajúc to aj o skutočnosť, že za uplynulé dva roky kancelária verejného ochrancu práv neprijala žiadne podnety voči činnosti, resp. nečinnosti Centra právnej pomoci.

Z pohľadu verejného ochrancu práv sme inštitúciou, ktorá robí svoju prácu dobre. Osobitne vyzdvihol prácu kancelárie Košice vo vzťahu k cudzineckej agende a k osobám zaisteným v Útvare policajného zaistenia cudzincov v Sečovciach, ktorú dal ako vzor pre ďalšie kancelárie Centra právnej pomoci.