Sú počítače, servery a informačné technológie vašou parketou? 

Pridajte sa do tímu Centra právnej pomoci a staňte sa dôležitou súčasťou nášho tímu. 

Poslaním Centra právnej pomoci je zabezpečovanie právnej pomoci pre ľudí v materiálnej núdzi. Vašim poslaním bude, aby všetky naše systémy bežali, počítače fungovali a naše tímy mohli poskytovať právnu pomoc.

Čo robí IT technik / IT technička v Centre právnej pomoci?

 • vykonáva odbornú telefonickú a emailovú podporu užívateľov
 • prijíma a zdokumentuje technické problémy zamestnancov
 • získava detailné údaje od užívateľov popisujúcich problém
 • identifikuje problémy, vyhľadáva poruchy, ich riešenie a vykonáva poradenskú asistenciu užívateľom
 • eskaluje riešenia problémov ak si to vyžaduje ďalšiu/hlbšiu odbornú pomoc 
 • komunikuje a spolupracuje s ostatnými oddeleniami organizácie
 • vykonáva vzdialenú podporu HW/SW (napr. PC, tlačiarne...) vo všetkých kanceláriách CPP
 • plní ďalšie aktuálne úlohy na základe pokynov zamestnávateľa

Čo vám ponúkame?

 • odmeny, príspevok do DDS
 • pružný pracovný čas
 • 4 dni sick day
 • príspevok na stravovanie
 • služobný notebook

Ponúkaný plat: od 1 400 €

Naše požiadavky, výberové kritériá a spôsob prihlásenia sa do výberového konania nájdete v popise pracovných ponúk.

Termín na zaslanie žiadosti na vyber@centrumpravnejpomoci.sk spolu so všetkými prílohami je 15. december 2023. Predpokladaný termín výberového konania je 20. december 2023 a predpokladaný dátum nástupu do pracovného pomeru je 1. január 2024.

Viac informácií ako aj spôsob prihlásenia sa do výberoveho konania nájdete v popise pracovných ponúk. 

 Call to action